Мерне јединице ван Међународног система

Старе српске мерне јединице

Јединице за дужину

 • 1 хват = 6 стопа = 1,8965 m
 • 1 стопа = 12 палаца = 0,3161 m
 • 1 риф = 0,7776 m
 • 1 лакат (аршин) = 0,666 m

Јединице за површину

 • 1 квадратни хват = 3,59665 m2
 • 1 јутро = 1600 квадратних хвати = 0,57546 ha
 • 1 ланац = 2000 квадратних хвати = 0,71933 ha
 • 1 дунум = 1000 m2

Јединице за запремину

 • 1 кубни хват = 6,8210 m3
 • 1 метрички хват (за дрва) = 4 m3
 • 1 шумски хват (за дрва) = 4,4 m3
 • 1 ведро = 56,589 л

Јединице за масу

 • 1 фунта = 0,5606 kg
 • 1 ока = 400 драма = 1,280 kg
 • 1 товар = 100 ока = 128 kg

Старе руске мерне јединице

Јединице за дужину

 • 1 врста = 500 сажења = 1,06679 кm
 • 1 сажењ = 7 стопа = 3 аршина = 2,1336 m

Јединице за површину

 • 1 десјатина = 1,0925 ha

Јединице за запремину

 • 1 ведро = 12,3 л
 • 1 четврт = 209,9 л

Јединице за масу

 • 1 пуд (Pd) = 40 руских фунти (rlb) = 16,38 kg
 • 1 руска фунта = 100 золотњика = 9216 доља = 409,5 g

Англосаксонске мерне јединице

Иако су и САД и Велика Британија прихватиле употребу јединица Међународног система, у обе државе је и даље у употреби стари систем јединица. При томе, Велика Британија је све јединице (које се називају империјалне јединице) дефинисала преко одговарајућих SI еквивалената, и прописала је обавезну употребу SI јединица, а паралелна употреба империјалних јединица остаје дозвољена.

Сједињенe државe, међутим, остају једна од три државе у којима јединице Међународног система нису званичне мерне јединице (уз Мијанмар и Либерију), мада је и у њима од 1866. године дозвољена употреба само SI јединица, али је у свакодневном животу њихова употреба сведена на минимум. С друге стране, у науци се по правилу користи Међународни систем (један од значајнијих примера је НАСА).

Постоји и одређена разлика између империјалних и јединица које се примењују у САД (такве разлике ће овде бити наглашене).

Јединице за дужину

Сједињене државе, Велика Британија, Јужна Африка, Аустралија и Нови Зеланд су 1959. године договориле усаглашавање јарда и фунте. Јард је дефинисан као 0,9144 метра а остале јединице су изведене из јарда:

 • 1 thou (th) = 0.0000254 m (25,4 μm)
 • 1 inch (in) = 1000 th = 0,0254 m (2,54 cm)
 • 1 foot (ft) = 12 in = 0,3048 m (30,48 cm)
 • 1 yard (yd) = 3 ft = 0,9144 m
 • 1 chain (ch) = 22 ya = 20,1168 m
 • 1 furlong (fur) = 10 chains = 201,168 m
 • 1 mile (mi) = 8 fur = 1.609,344 m

Јединице за површину

 • 1 acre (акр) = 1 furlong × 1 chain = 4840 yd2 = 4046.8564224 m2 (0,4047 ha)

Јединице за запремину

Како 1959. године нису усаглашаване јединице запремине, то постоји разлика између британских (империјалних) и америчких јединица запремине:

Назив јединице Запремина у SI јединицама
(империјалне јединице) (САД јединице)
fluid ounce (fl oz) 28,4130625 ml 29,5735295625 ml*
gill (gi) 142,0653125 ml (=5 fl oz) 118,29411825 ml (= 4 fl oz)
pint (pt) 568,26125 ml (= 4 gi) 473,176473 ml (= 4 gi)
quart (qt) 1,1365225 l (= 2 pt) 0,946352946 l (= 2 pt)
galon (gal) 4,54609 l (= 4 qt) 3,785411784 l (= 4 qt)
liquid barrel (bbl) - 119,240471196 l (= 31,5 gal)
oil barrel (bbl) - 158,987294928 l (= 42 gal)
*) Код означавања састава и садржаја намирница, 1 америчка течна унца износи тачно 30 ml (US regulation 21 CFR 101.9(b)(5)(viii))

У САД се мало воће и поврће (нпр. семенке) често продаје у сувим пинтама и квартама, а јабуке нпр. у пековима и бушелима. Вредност ових америчких „сувих“ јединица запремине износи:

 • 1 (dry) pint (pt) = 33,60 in3 = 0,5506105 l
 • 1 (dry) quart (qt) = 2 pt = 1,101221 l
 • 1 (dry) gallon (gal) = 4 qt = 4,404884 l
 • 1 peck (pk) = 2 gal = 8,809768 l
 • 1 bushel (bu) = 4 pk = 35,23907 l
 • 1 (dry) barrel (bbl) = 115,6271 l

Јединице за масу

Заједно са усаглашавањем дужине јарда, Сједињене државе, Велика Британија, Јужна Африка, Аустралија и Нови Зеланд су 1959. године усагласиле и масу једне фунте фунте. Једна фунта од тада по дефиницији има масу од тачно 453,59237 грама. Јединице веће од фунте се разликују, док су мање јединице исте:

Назив јединице Маса у SI јединицама
(империјалне јединице) (САД јединице)
grain (gr) = 1/7000 lb = 64,79891 mg
dram (dr) = 27 11⁄32 gr = 1,7718451953125 g
ounce (oz) = 16 dr = 1/16 lb = 28,349523125 g
pound (lb) = 453,59237 g
stone (st) 14 lb = 6,35029318 kg -
quarter (qtr) = 2st = 12,70058636 kg -*
hundredweight (cwt) = 4 qwt = 112 lb = 50,80234544 kg = 100 lb = 45,359237 kg
ton (t)** = 20 cwt = 2240 lb = 1016,0469088 kg = 20 cwt = 2000 lb = 907,18474 kg
*) У САД и Канади се термин quarter (четврт) некада користи у значењу једна четвртина фунте.
**) Британска тона се често у англосаксонским државама назива дугом (long ton), а америчка кратком (short ton). Тона од 1000 килограма се тада назива метричка тона, што се чесмо може срести и код наших преводилаца који очигледно не познају баш добро језик са кога преводе или језик на који преводе, јер у српском језику се 1000 килограма назива просто тона (али се на енглеском спелује другачије — tonne).

Јединице за масу племенитих метала

Основна јединица масе за племените метале је тројунца (troy ounce, oz t), која се користи и у САД и у Великој Британији, и износи 31,1034768 g. У САД се користе и пенивејт (pennyweight, dwt) који представља двадесети део тројунце и има масу од 1,55517384 g; као и тројфунта (troy pound, lb t) која има масу од 12 тројунци, односно 373,2417216 g.

Јединице за температуру

У англосаксонским земљама се температура најчешће изражава у степенима Фаренхајта (°F). Ова температурна скала је дефинисана тако да вода мрзне на 32 °F, а кључа на 212 °F. Према томе:

0 °C = 32 °F

100 °C = 212 °F

t°C = (t°F — 32) × 5/9

t°F = t°C × 9/5 + 32

Из Фаренхајтове је изведена Ранкинова скала, и то тако да 0 °R представља апсолутну нулу (0 К), а вредност између два подеока на Ранкиновој скали једнака је вредности измђу два подеока на Фаренхајтовој скали. Конверзија између ове две скале се врши по следећем обрасцу:

t°R = t°F + 459,67


Извори

Старе српске и руске мере: Бранко Поповић и Лав Рајчић, 1965, Логаритамске таблице, Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, Београд.

Англосаксонске мерне јединице су наведене према: Imperial units, United States customary units и Comparison of the imperial and US customary measurement systems.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *