Скала

Безначајност појединца

Ове године биће на свету 7 милијарди људи. 7000000000. Ти си један од њих. Када би свако рекао свој редни број, цифру по цифру, ако за изговор цифре треба 1 секунда, док последњи изговори „седам-нула-нула-нула-нула-нула-нула-нула-нула-нула“ (10 секунди), прошло би 68.888.888.889 секунди, што је 2.182,96 година. Шта то значи? Да нас је свих 7 милијарди бесмртно, и да је први рекао један је Картагина потписала мир после Другог пунског рата, последњи од 7 милијарди нас још не би дошао на ред. А кажу да свако има својих 5 минута. Нема. Мали си и базначајан.

Безначајност човечанства

А свих тих 7000000000 људи, када би требало да се фотографишу, довољан би нам/им био Лос Анђелес. Када бисмо хтели журку, најмања савезна држава САД, Роуд Ајланд била би сасвим довољна.

Tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *