Услови коришћења

  1. Текстови на овом сајту објављени су Ово дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Unported. Дозвољена је измена и редистрибуција текстова уз навођење извора. У случају да је текст редистрибуиран у модификованом облику, мора бити јасно назначено који део текста потиче са овог сајта, а који део је модификован (измењен, додат или избрисан).
  2. У изради текста коришћени су савремени уџбеници, као и сазнања доступна на други начин, најчешће преко стручних часописа (како у папирном, тако и у електронском облику). Уколико аутор сумња у неки извор, или износи лично мишљење, то је јасно назначено у тексту.
  3. Упутства, процедуре и информаци наведени на овом сајту општег су карактера. Ради постављања исправне дијагнозе и терапије, неопходно је да свако лице посети лично доктора медицине, стоматологије или дипломираног фармацеута.
  4. АУТОР НЕ СНОСИ НИКАКВУ ОДГОВОРНОСТ за штету коју је неко лице нанело себи или другима следећи упутства и/или информације са овог сајта.

Comments are closed.