Ознаке на лековима

На лековима се могу налазити словне ознаке као и симболи (сличице).

Словне ознаке

Словне ознаке могу бити:
R – Лек се може издавати само на лекарски рецепт. Ако на леку нема никакве ознаке, подразумева се ова (R)
BR – Лек се може издавати и без рецепта
Z – Лек се може употребљавати само у здравственој установи
SZ – Лек се може употребљавати само у стационарној здравственој установи
ZR – Лек се може употребљавати само у здравственој установи, изузетно лек се може издавати и уз рецепт у циљу наставка терапије код куће, што мора бити назначено и оверено на полеђини рецепта
SZR – Лек се може употребљавати само у стационарној здравственој установи, изузетно лек се може издавати и уз рецепт у циљу наставка терапије код куће, што мора бити назначено и оверено на полеђини рецепта

Стационарна здравствена установа је она у којој се спроводи стационарно лечење (тј. постоје кревети – болница, клинички центар и сл.) док се под здравственом установом у претходном набрајању поред стационарних ЗУ подразумевају и оне у којима се спроводи амбулантно лечење (амбуланте, домови здравља…)

Само лекови са ознаком BR су намењени самолечењу, мада се и многи други лекови могу купити без рецепта. Сваки фармацеут који без рецепта изда лек који не носи ознаку BR поступа против правила струке и тиме угрожава здравља пацијента.

Једини изузетак могу представљати лекови који су намењени хроничном (дуготрајном) лечењу, најчешће лечењу повишеног крвног притиска или реуме, и то уколико пацијент зна који лек пије и на који начин (дозу и распоред). Уколико се нађе у ситуацији да продаје лек за хроничну терапију, фармацеут је дужан да скрене пажњу пацијенту/купцу да су редовне контроле неопходне како би се потврдила или променила терапија, као и да је лекар једини који може да промени терапију (често пацијенти чим осете побољшање симптома самостално смањују дозу што може погоршати њихово стање).

Тригоници

Уколико се на леку налази ознака у облику празног троугла (Δ), лек може утицати на психофизичке способности. Другим речима, није препоручљиво возити или обављати друге послове који захтевају повећану концентрацију или координацију. Лекови који су регистровани у Србији за 2007. а носе ову ознаку су:

 • Amigren
 • Anafranil дражеје
 • Androcur
 • Apaurin филм таблете
 • Arava
 • Atropin sulfat
 • Avelox
 • Avil
 • Baralgetas таблете
 • Bensedin таблете
 • Bromazepam
 • Bromokriptin
 • Bymaral
 • C Flox
 • Calixta
 • Cifran
 • Cinarizin
 • Cinedil
 • Ciprinol
 • Ciprocinal
 • Ciprofloksacin
 • Ciprofloxacin
 • Citeral
 • Clarinase
 • Clomifene
 • Coaxil
 • Concerta
 • Demetrin
 • Detrusitol
 • Diazepam дражеје, таблете, микроклизме
 • Dimigal
 • Diovan
 • Ebrantil
 • Efectin ER
 • Eglonyl капсуле, сируп
 • Fluneurin
 • Flunirin
 • Flunisan
 • Fluoksetin
 • Flusetin
 • Fluxilan
 • Galitifen
 • Gemzar
 • Helex
 • Imigran
 • Indometacin
 • Iressa
 • Klometol
 • Klomifen
 • Ksalol
 • Lentostamin
 • Lexaurin
 • Lexilium
 • Lorazepam таблете
 • Lorista H
 • Madopar
 • Madopar Roche
 • Maprotilin
 • Maprotin
 • Marocen
 • Methyldopa
 • Metildopa
 • Mirapexin
 • Mirzaten
 • Nakom
 • Neurontin
 • Nitrepin
 • Nofocin
 • Nolicin
 • Pholcodin Alkaloid
 • Prograf
 • Reglan
 • Relpax
 • Remeron
 • Rilutek
 • Rinasek
 • Sedabenz
 • Sinemet
 • Stalevo
 • Stugeron forte
 • Sulpigut капсуле
 • Sulpirid
 • Tranex
 • Uricin
 • Visiren
 • Xanax
 • Xeloda
 • Zaxan
 • Zolarem

Лек са ознаком у облику пуног троугла () снажно утиче на психофизичке способности, тако да је за време терапије забрањено управљање моторним возилима као и рад машинама. Лекови регистровани за 2007. годину у Србији са овом ознаком (тригоници) су:

 • Anafranil инјекције
 • Apaurin инјекције
 • Artane
 • Arvind
 • Azot suboksid (N2O)
 • Baralgetas инјекције
 • Bensedin инјекције
 • Cerson
 • Clopixon
 • Clozapin Hexal
 • Clozapine
 • Diazepam инјекције
 • Diprivan
 • Dolantin 100
 • Dormicum
 • Durogesic
 • Eftil
 • Eglonyl инјекције, таблете
 • Fenobarbiton
 • Fentanyl
 • Fentanyl Torrex
 • Flormidal
 • Forane
 • Galepsin
 • Haldol
 • Haloperidol
 • Halotan
 • Hypnomidate
 • Isofluran Nicholas Piramal
 • Karbapin
 • Kodein Alkaloid
 • Lamal
 • Lamictal
 • Largactil
 • Lendormin
 • Leponex
 • Litijum karbonat (Li2CO3)
 • Lorazepam инјекције
 • M-Eslon
 • Medicinski diazotoksid
 • Metadon
 • Metoten
 • Miansan
 • Midazolam Torrex
 • Moditen
 • Moradol
 • Morphini hydrochloridum Alkaloid
 • Myolastan
 • Nipam
 • Phenergan
 • Phenobarbiton
 • Phenobarbiton natrijum
 • Propofol
 • Protradon
 • Rapifen
 • Recofol
 • Rispolept
 • Rissar
 • Risset
 • Rivotril
 • Rivotril Roche
 • Sanval
 • Seroquel
 • Seroxat
 • Sevorane
 • Stilnox
 • Sufenta
 • Sufentanil Torrex
 • Sulpigut таблете
 • Suxinutin
 • Tegretol
 • Tegretol CR
 • Tetrazepam-MIP
 • Tolvon
 • Trama 24
 • Tramadol
 • Trileptal
 • Trittico
 • Trixifen
 • Trodon
 • Ultiva
 • Valoron
 • Zalasta
 • Zeldox
 • Zyprexa

Параграфици

Још једна ознака која је може налазити на паковању лека је знак за параграф (§). Параграфом се означавају контролисане супстанце (ранији називи — опојне дроге, наркотици), при чему се рецепт обавезно издаје у дупликату и води се евиденција о преписивању и издавању. У Регистру лекова 2007. побројане су следеће опојне дроге (параграфици):

 • Artane, Hemofarm
 • Concerta, Janssen Pharmaceutica
 • Dolantin 100, Sanofi Aventis Group
 • Durogesic, Janssen Pharmaceutica
 • Fenobarbiton, Galenika
 • Fentanyl, Janssen Pharmaceutica
 • Fentanyl Torrex, Torrex Chiesi Pharma
 • Kodein Alkaloid, Alkaloid
 • M-Eslon, Grunenthal
 • Morphini hydrochloridum, Alkaloid
 • Phenofarbiton natrijum, Hemofarm
 • Rapifen, Janssen Pharmaceutica
 • Sufenta, Janssen Pharmaceutica
 • Sufentanil Torrex, Torrex Chiesi Pharma
 • Ultiva, GlaxoSmithKline
 • Valoron, Hemofarm

Уколико имате неких питања у вези са ознакама на лековима, пишите ми.

Comments are closed.