Корисни линкови

Стручне информације

Српски фармацеутски сајтови

Поред овога, одређене информације можете пронаћи и на сајтовима фармацеутских компанија (о њиховим производима) или на општим информативним сајтовима. Информације добијене на сајтовима опште намене (нпр. на Википедији) обавезно проверите у разговору са стручним лицем (фармацеутом или доктором).

Comments are closed.