Фармација (српским језиком)

Радећи у апотеци, а и након тога, сретао сам се са различитим питањима пацијената, која су ме изнова подсећала да људима треба дати јасну и раумљиву информацију, а не показивати своје знање (или прикривати своје незнање) коришћењем стручних, а често и опскурних термина. Мада се одговор на већину питања може пронаћи на Интернету, такви одговори најчешће нису разумљиви лаику. Другим речима, да бисте разумели одговор, треба да будете бар студент медицине, фармације или стоматологије. Али шта ако нисте? Смешна питања која су ми пацијенти у апотеци постављали захтевала би посебну страну на сајту, и то сајту чији циљ јесте увеселити, а не информисати пацијента. Моја намера је, међутим, да помогнем људима да дођу до одговора који могу разумети, да бих им на тај начин помогао колико је у мојој моћи.

Покушао сам да за почетак разјасним неке најчешће недоумице, пре свега у вези са препаратима који се према својој дозволи за стављање у промет могу издавати без рецепта. Питања сам организовао у (надам се) логичне целине. Ако мислите да треба променити место некој теми, ако желите да поставите ново питање или да коментаришете неки од постојећих текстова, пишите ми!

Comments are closed.