Мерне јединице

Ова страна је настала услед потребе за новим и што потпунијим списком нестандарних јединица на српском језику. Постоји велики број сајтова на којима се могу наћи подаци везани за западноевропске и америчке мерне јединице, али, на жалост, тешко је пронаћи објашњење о значењу врсте, лакта или ланца. Што се тиче јединица Међународног система (Système International d’Unités) овде су наведена правила писања, дефиниције, али и неке препоруке које се тичу употребе на рачунару. Поред тога, како се важећи Правопис српскога језика (мало) резликује од правила Међународног система, наведена су и правила Правописа српскога језика.

Comments are closed.