Електронски кључ за детерминацију биљака - ПОМОЋ


ЦВАСТ И ЦВЕТ:
  1. Рацемозне цвасти
  2. Цимозне цвасти
  3. Симетрија цвета
  4. Једнополни цветови
  5. Положај тучка у односу на остале делове цвета

Рацемозне цвасти
Клас Клип Главица
Грозд Гроња Прост штит Сложен штит

Врх стране


Цимозне цвасти
Кривударка Увојак Дихазијум Полихазијум

Врх стране


Симетрија цвета
Актиноморфни цветови Зигоморфни цветови

Врх стране


Једнополни цветови
Мушки Женски

Врх стране


Облик лисне основе
Натцветан Сретцетан Потцветан Више потцветних
тучака

Врх стране


Пре употребе материјала са овог сајта, погледајте права коришћења!