Magnoliopsida

Ononis spinosa, Fabaceae
Зечји трн, гледиш

Хабитус:
жбун

Корен, метаморфозе корена и подземни изданци:
осовински

Распоред листова:
наизменичан

Лисна дршка:
постоји

Залистак:
постоји

Нерватура:
пераста

Цваст:
појединачан цвет

Боја крунице:
црвена

Симетрија цвета:
зигоморфан

Број полова на цвету (биљци):
двополна биљка

Плод:
махуна

Део биљке који се користи као дрога:
корен

Хемијска група активног принципа:
хетерозиди


Жбунић снажног корена, без столона. Гране полуусправне и усправне, покривене чврстим и, проређено, жлезданим длакама. Листови покривени жлезданим длакама, доњи трочлани, горњи прости. Залисви велики, овухватају целу стабљику.

Цвета: VI - IX

Станиште: ливаде на кречњачкој подлози поред путева.

Дејство: диуретик.

Пре употребе материјала са овог сајта, погледајте права коришћења!

Натраг на кључ
Натраг на претрагу